Organisatie en bestuur

Labels: bestuur, Harry Nuij, Ineke Huibregtsen, organogram, Ted Kune, Marieke Ruinaard, Piet Glasbergen

Missie & visie

Doras helpt mensen die vanuit hun sociaal-economische situatie of psychosociale, verstandelijke of fysieke beperkingen problemen ondervinden bij het deelnemen aan het maatschappelijk leven. Daarbij richt Doras zich op het versterken van de kracht van mensen zelf en hun omgeving. De ondersteuning van Doras-medewerkers en vrijwilligers is daarop aanvullend.

Centrale doelstelling:

  • Dienstverleningsdoel: het verankeren en verder ontwikkelen van integrale, outreachende en activerende dienstverlening in de wijk.
  • Organisatiedoel: het zijn van een lerende, hoog presterende en betrouwbare organisatie, die is voorbereid op ontwikkelingen waarmee ze wordt geconfronteerd.

De Sociale Maatschap

Doras is sinds 1 januari 2016 onderdeel van Stichting De Sociale Maatschap. In De Sociale Maatschap zijn ondergebracht: Stichting Doras, Stichting Doras Dienstverlening, Stichting Florijn Civiel Bewind en Stichting PuurZuid MaDi.

Bekijk hier het  Organogram van De Sociale Maatschap.

Het centrale adres van De Sociale Maatschap is:

Hagedoornplein 1C
1031 BV Amsterdam
T: (020) 2359 120
 

Raad van Bestuur

Stichting De Sociale Maatschap wordt aangestuurd door directeur/bestuurder mevrouw Will van Schendel. De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
 
Dhr. T. Kuné (voorzitter)
Mevr. I. Huibregtsen
Dhr. H. Nuij
Mevr. M. Ruinaard
Dhr. P. Glasbergen