Wat doet Doras?

Over Doras

Stichting Doras is in 2000 opgericht als de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord. Doras levert een eenduidig, herkenbaar en laagdrempelig aanbod van maatschappelijke dienstverlening.

Inwoners van stadsdeel Noord kunnen bij Doras terecht voor vragen, advies en hulp op het gebied van welzijnswerk, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening.

Maatschappelijk Werk

Burgers met maatschappelijke- persoonlijke of relatieproblemen kunnen terecht bij het maatschappelijk werk. Het maatschappelijk werk biedt psychosociale hulpverlening en helpt mensen zelfstandig weer verder te kunnen.

Schoolmaatschappelijk Werk

Schoolmaatschappelijk Werk biedt hulp en advies aan leerlingen en hun ouders.

Sociaal Raadslieden

De sociaal raadslieden zijn er voor burgers die vragen hebben over wet- en regelgeving. Ze kunnen onder meer helpen met vragen over uitkering, huurtoeslag en belasting.

Schuldhulpverlening

Iedereen kan in de financiële problemen komen. Doras geeft advies en begeleiding bij financiële problemen.

Welzijnswerk ouderen

Ouderen in Amsterdam-Noord met praktische vragen of problemen kunnen terecht bij Doras.


Activiteitenverslag

Wij doen hierin verslag van onze werkzaamheden in opdracht van het stadsdeel Amsterdam-Noord en DWI (voor het deel van de schulddienstverlening).
Lees het activiteitenverslag 2014 (PDF).


Jaarrekening

Hier vindt u onze jaarrekening 2016