Amsterdamse primeur “Samen Noord”
Amsterdamse primeur “Samen Noord”

Amsterdamse primeur “Samen Noord”

84 Noorderlingen opgeleid tot armoedeverkenner

In het streven armoede beter bespreekbaar te maken, zijn zeven maatschappelijke instellingen in Amsterdam Noord – “Samen Noord”- tot een opmerkelijk initiatief gekomen.

Niet minder dan 84 Noorderlingen zijn door professionals getraind tot signaleerders van verborgen armoede. Deze groep bestond uit hulpverleners en vrijwilligers, waaronder ook negen jongeren.

De training omvatte een aantal onderdelen: armoede signaleren, motiverende gesprekken voeren met mensen in armoe en hen de weg wijzen naar hulpverlenende instanties. Ook werd getraind in het benaderen van mensen met een lichte, verstandelijke beperking in armoedeproblemen; een groep die het dubbel moeilijk heeft.

Amsterdam Noord mag trots zijn dat het de hoofdstedelijke primeur heeft met 84 inmiddels gecertificeerde “armoedeverkenners”. Daaronder dus veel vrijwilligers die gewoon in Noord rondlopen en/of werken, bijvoorbeeld in speeltuinen, wijkhuizen en jongerencentra. Zij zijn nu, als het ware, voorzien van een antenne om armoedesignalen op te vangen en kunnen mensen een ladder aanreiken om uit de put te klimmen. Die ladder staat voor iedereen klaar bij de professionele hulpverlening in Noord.

Bij de uitreiking van de certificaten aan de armoedeverkenners afgelopen donderdag, noemde een ervaringsdeskundige de spiraal van armoede een “gevangenis”. Zelf heeft zij daaraan weten te ontsnappen, doordat zij in contact kwam met stchting Doras in Noord, de deelnemende maatschappelijke instelling die ook de projectkar heeft getrokken. Met als sturende en stuwende kracht Linda van Altena van Doras.

Dat bewijst bij voorbaat al de waarde van het project “Maak armoede bespreekbaar”. Met 84 mensen heeft Amsterdam Noord nu nog meer oog voor armoede, of beter 168 gediplomeerde ogen.

Foto: Marco Keyzer

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.