Wie zijn wij
Wie zijn wij

Wie zijn wij

Stichting Doras is actief in de sociale basis in Amsterdam Noord. Doras verzorgt sociale voorzieningen in de buurt die een aanvulling zijn in het leven van de Amsterdammer in Noord.

Projecten van Doras zijn onder andere:
Gezond Noord
Steunvrouwen
Noord voor Elkaar
De Beweegcoach
Maaltijdservice
Noorderpark in Beweging

Doras doet dit samen met buurtbewoners en tal van vrijwilligers. Samen maken wij het verschil!

De maatschappelijke dienstverlening van Doras is per 1 april 2021 opgegaan in Buurtteam Amsterdam. Op verschillende plekken in Amsterdam zijn er buurtteams. Het buurtteam helpt gratis bij vragen over zorg, geld, wonen, gezondheid, werk, ontmoeten en veiligheid. Bijvoorbeeld als iemand moeite heeft om rond te komen, meer sociale contacten wil, of zo lang mogelijk zelfstandig thuis wil blijven wonen. Allerlei vragen waar het buurtteam bij kan helpen.

De sociale basis van Doras werkt nauw samen met Buurtteam Amsterdam om de dienstverlening voor de Amsterdammer goed aan te laten sluiten bij de sociale voorzieningen in de buurten in Noord.

Kijk op de website van Buurtteam Amsterdam voor meer informatie.

Onze organisatie

In 2016 is Stichting De Sociale Maatschap opgericht, de partner voor maatschappelijke dienstverlening.
De Sociale Maatschap vormt de paraplu waaronder verschillende stichtingen actief zijn: Doras, PuurZuid, Buurtteam Amsterdam in Noord en Zuid en Florijn civiel bewind. 

Onze kernwaarden, missie & visie

Klik om de afbeelding groter te maken.

Onze organisatie in beeld! Deze video is gemaakt voor en door onze medewerkers en vrijwilligers.

Wil je meer weten over onze missie en visie?

Missie

Iedereen doet ertoe. Wij bieden hulp op maat aan mensen die problemen ondervinden door een sociaaleconomische achterstand, fysieke of geestelijke beperking. Wij doorbreken isolement, bieden ondersteuning en maken mensen zo zelfredzaam als mogelijk, uitgaand van hun eigen kracht, talenten en met respect voor ieders eigenheid. Daartoe werken wij samen met anderen en vervullen wij een voortrekkersrol om beleid en voorzieningen te laten aansluiten bij de bestaande en toekomstige vraag.

Visie

Iedereen heeft recht op kwaliteit van leven. Niet iedereen is in staat om in onze maatschappij het hoofd boven water te houden. De maatschappij is dynamisch, wordt  ingewikkelder, meer divers en meer individualistisch.

Digitalisering maakt het leven voor mensen enerzijds makkelijker, maar zet anderzijds mensen die deze ontwikkeling niet kunnen bijhouden, of mensen met een smalle beurs, buitenspel. Aangehaakt blijven wordt daardoor steeds meer een uitdaging.

Daarnaast gaat de zogenaamde participatiemaatschappij steeds meer uit van zelf- en samenredzaamheid en van de aanwezigheid van een eigen netwerk of vangnet. Er vindt een verschuiving plaats van tweedelijns zorg naar de eerste lijn en basisvoorzieningen, waardoor eerstelijns hulpverleners en de sociale basis te maken krijgen met cliënten met meer complexe uitdagingen. Voor ons werkgebied spelen daarbij nog specifiek de uitdagingen van de grote stad. Wij willen onze dienstverlening op innovatieve en onze eigen wijze optimaal laten aansluiten op deze en toekomstige maatschappelijke uitdagingen.

Als De Sociale Maatschap doen wij dit door een brug te slaan tussen hen die meekomen in de maatschappij en zij die de weg dreigen kwijt te raken. Wij stimuleren gemeenschapszin, versterken de samenleving en samenredzaamheid. Opdat iedereen binnen zijn vermogen mee blijft doen en formele en informele ondersteuning elkaar versterken. Wij zijn overtuigd van het belang van regie voor onze cliënten en in aansluiting daarop voor onze medewerkers, vrijwilligers en voor de samenleving.

Wij geloven sterk in samenwerking. Door samen te werken met anderen kunnen wij problemen eerder signaleren en helpen voorkomen. Door de handen ineen te slaan komen wij tot de beste zorg of oplossing voor cliënten. En door kennis te delen blijven wij onze organisatie, de hulpverlening, de samenleving en de branche voortdurend ontwikkelen en verbeteren.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.