Samen staan we Sterk, ook met Suiker
Samen staan we Sterk, ook met Suiker

Samen staan we Sterk, ook met Suiker

Diabetes is een veelvoorkomende aandoening, maar voor veel Amsterdammers is de voorlichting erover soms lastig. Daarom zijn we eind april gestart met de training Samen Sterk Met Suiker in de Bloemenbuurt. Ongeveer tegelijkertijd met de Diabetes Challenge in de Banne en een multiculturele lotgenotengroep in de Van der Pekbuurt. Er is veel animo.

Het Samen Sterk met Suiker programma is voor mensen met diabetes type 2 die naast reguliere zorg extra begeleiding kunnen gebruiken, bijvoorbeeld vanwege laaggeletterdheid of culturele hindernissen. Het programma is ontwikkeld door Amsterdam UMC, dat Gezond Noord benaderde als partner. De focus ligt in de eerste fase op het verwerven van basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om goed om te kunnen gaan met diabetes.

De leermethode sluit goed aan bij Gezond Noord altijd werkt: interactief en praktijkgericht, waarbij sociale steun vooropstaat. Deelnemers leren van elkaar, bedenken samen antwoorden op vragen, en werken samen aan oplossingen voor praktische problemen. De insteek is dat meedoen voor iedereen een leuke, positieve ervaring moet zijn.

Samen Sterk Met Suiker in buurtkamer de Heliotroop duurt in totaal 15 weken (één middag per week) en is donderdag 25 april onder leiding van Ankie en Sanne van start gegaan met maar liefst 14 deelnemers.

Diabetes challenge

Een even grote groep – met andere deelnemers – sloot zich direct aan bij onze activiteit in het kader van de Nationale Diabetes Challenge. Van april tot en met september zijn er door het hele land wandelgroepen. Elke maandag gaat de groep er vanuit het Gezond Noord Loket in het BovenIJ ziekenhuis op uit met onze Jolanda. Wandelen is tenslotte, in de woorden van de organisatie achter de Challenge, ‘het beste medicijn’!

Je leest er hier meer over

Lotgenotengroep

Last but not least is er in buurthuis Van der Pek een multiculturele (Nederlandstalige) lotgenotengroep voor vrouwen met diabetes opgericht. Het idee kwam vanuit bewoners zelf en is uitgewerkt in samenwerking met onze Hanane. De groep, momenteel bestaande uit vier deelneemsters en vrijwillig begeleidster Sara, komt iedere donderdagmiddag samen in buurthuis van der Pek. Weer een mooi voorbeeld van samenwerking tussen bewoners, participatie en Gezond Noord/Buurtteam Amsterdam Noord.

Je leest er hier meer over

 

 

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.