Samenwerkingspartners
Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Doras werkt samen met veel formele en informele netwerkpartners uit de wijk om de Noorderlingen met elkaar in verbinding te brengen en te activeren in de uitdagingen van vandaag en morgen. Door de handen ineen te slaan komen we tot de beste ondersteuning die daadwerkelijk aansluit op de behoeften van de Amsterdammer of de wijk. 

Een aantal voorbeelden:


Buurtteam Amsterdam Noord

Om de Amsterdammer en zijn/haar situatie daadwerkelijk centraal te stellen hebben we, met de komst van Buurtteam Amsterdam Noord, net als Doras onderdeel van koepelstichting De Sociale Maatschap, intern multidisciplinaire teams ingericht. Hierin werken de diverse disciplines (sociale basis, sociaal werk, sociaal raadsliedenwerk, schuldhulpverlening) samen en worden deze teams ook integraal aangestuurd. Daarmee bieden wij de Amsterdammer in Noord de begeleiding die nodig is en een optimale aansluiting op het aanbod van onze dienstverlening in zowel de sociale basis als de maatschappelijke hulpverlening. 

Meer over Buurtteam Amsterdam Noord


Gezond Noord Loket BovenIJ

Amsterdammers die hun gezondheid willen verbeteren of willen werken aan hun herstel, kunnen ook terecht bij het Gezond Noord Loket in het BovenIJ. Het loket, in de centrale hal,  is iedere maandag en donderdag geopend van 10.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur. Iedereen kan er zonder afspraak terecht met vragen, voor advies, steun en informatie over gezondheid en welzijn. Ook medisch specialisten uit het BovenIJ kunnen patiënten doorverwijzen.

Gezond Noord Loket BovenIJ

 

 


Welzijn op Recept

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners (zoals praktijkondersteuners, fysio- en ergotherapeuten) Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar een welzijnscoach. Aan elke huisartsenpraktijk in Amsterdam is één welzijnscoach gekoppeld. Meerdere collega’s van Doras zijn welzijnscoach bij huisartsenpraktijken in Amsterdam-Noord.

Omdat de Amsterdammer aan passende activiteiten deel gaat nemen middels Welzijn op Recept, verschuift de aandacht van de klachten naar wat men nog wél kan en waar men plezier in kan hebben. Hierdoor gaan zij zich vaak beter voelen en de huisarts bespaart tijd en kan zich blijven richten op de medische zaken. De welzijnscoach onderzoekt via een of meerdere gesprekken wat de Amsterdammer graag zou willen doen. Hierna zoeken ze samen naar een leuke activiteit die daarbij past. Ook helpt de welzijnscoach met het aanmelden voor de activiteit en, als de Amsterdammer het fijn vindt, dan gaat de welzijnscoach zelfs de eerste keer mee naar de activiteit. 

Meer over Welzijn op Recept

 


Samen Noord

Doras is één van de tien organisaties in Amsterdam-Noord die zich hebben verenigd in Samen Noord. Ons doel is om door een intensievere samenwerking de effectiviteit van de basisvoorzieningen te vergroten en beter te voorzien in de behoeften van de bewoners van Noord. Vanuit een gezamenlijke visie en gedeeld budget, bouwen we met alle partners aan een sociale basisinfrastructuur waarin bewoners de juiste ondersteuning krijgen op het gebied van vrije tijdsbesteding, werk & inkomen, zorg, opvoeding en opgroeien. We streven ernaar dat bewoners zich thuis voelen in hun buurt, zich verantwoordelijk voelen voor en bijdragen aan de leefbaarheid van Noord.

De Samen Noord partners zijn: 

Civic Amsterdam | De Regenboog Groep | Leefkringhuis | Stichting Dock | Stichting Prisma | Stichting SPIN | Stichting Wijsneus | Vrijwilligers Centrale Amsterdam | Sciandri


Buurtwerk

Buurtwerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor de bewoner die iets wil betekenen, iets signaleert of ondersteuning kan gebruiken. Zij zijn de ogen en oren in de wijk en helpen graag om de buurt een stukje mooier of leuker te maken. Elke buurtwerker is verantwoordelijk voor een eigen gebied en het netwerk in de buurt. Dit maakt dat hij of zij een vertrouwd gezicht is in de wijk en voor de buurtbewoners. Om betrokken te blijven sluit elke buurtwerker aan bij netwerkoverleggen en casuïstiekbesprekingen of vergaderingen van het buurtteam. Daarnaast werken we samen met DOCK en Civic aan Welzijn op Recept, de gezondheidsambassadeurs en Lief & Leedstraten. Ook de verschillende woningbouwverenigingen en De Regenbooggroep zijn belangrijke samenwerkingspartners. 

Meer over Buurtwerk

Bekijk ook

Heb je een idee voor de buurt?

Wil jij als bewoner van Amsterdam Noord iets betekenen voor de buurt? Heb je een goed idee om buurtbewoners samen te brengen, wil je graag de buurt mooier maken of wil je een specifieke activiteit organiseren? Wij helpen je graag bij het aanvragen van een bewonersinitiatief

Lees meer over het bewonersinitiatief

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.